02/09/20  Chuyên môn  890
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là ... giáo viên bộ môn Vật Lý! 
Tiêu điểm