Công đoàn Trường Tiểu học Hát Môn tổ chức gặp mặt các đồng chí giáo viên đã tham gia trong quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

át Môn tổ chức gặp mặt các đồng chí giáo viên đã tham gia trong quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bài viết liên quan