Trường Tiểu học Hát Môn đã hoàn thành đoạn đường bích họa dài hơn 1500m.

Bài viết liên quan