Trường Tiểu học Hát Môn làm công tác phun khử khuẩn và vệ sinh, đón học sinh quay trở lại trường.

Sáng ngày 02/03/2021, trường Tiểu học Hát Môn đã thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid. Dưới đay là một số  hình ảnh phun khử khuẩn và sát khuẩn tay cho học sinh khi đến trường 

Bài viết liên quan