Trường Tiểu học Hát Môn tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiết bị học tập.

Thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em, chiều ngày 12/10/2021. Công đoàn nhà trường đã tặng 03 chiếc điện thoại cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn thiết bị học tập.

Bài viết liên quan