Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7 tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Câu 1. Thuộc tính của chú thích dùng để:

A. Đặt tên tiếng Việt đầy đủ cho cột, thay tên trường khi hiển thị bảng dưới dạng Datasheet view

B. Chỉ định số ký tự tối đa có trong trường

C. Chỉ định số cột chứa số lẻ

D. Định dạng ký tự gõ trong cột

Câu 2. Nối mỗi nút lệnh ở cột bên phải với chức năng của nó ở cột bên trái trong bảng sau:

A. a-3, b-1, c-5, d-2, e-4

B. a-2, b-3, c-4, d-5, e-1

C. a-3, b-2, c-5, d-1, e-4

D. a-3, b-1, c-5, d-4, e-2

Câu 5. Chọn câu miêu tả a,b,c,d thích hợp cho mỗi cụm từ 1,2,3,4 sau:Câu hỏi 5 phần 7 của bài kiểm tra truy cập có đáp án

A. 1-c,2-b,3-a,4-d

B. 1-b,2-d,3-c,4-a

C. 1-b,2-c,3-d,4-a

D. 1-a,2-b,3-c,4-d

Câu 11. Khi chạy Append Query thì

A. Dữ liệu sẽ được thêm vào một Table nào đó

B. Sẽ xóa dữ liệu đã có của một Table trước khi ghi dữ liệu mới vào Table đó

C. Dữ liệu mới sẽ sửa đổi dữ liệu cũ của một Table nào đó

D. Các câu trên đều sai

Câu 16. Đối với một Query có nhập tham số thì

A. Đặt tham số trong 2 dấu ngoặc vuông [ ] trong dòng Tiêu chí

B. Đặt tham số trong ngoặc kép ( ) trong Criteria . đường kẻ

C. Đặt tham số trong dấu ngoặc kép “ ” trong Criteria . đường kẻ

D. Đặt tham số trong 2 dấu nháy đơn trong Criteria. đường kẻ

Câu 17. Đối với một Query có nhập tham số thì

A. Đặt tham số trong 2 dấu ngoặc vuông [ ] trong dòng Tiêu chí

B. Đặt tham số trong ngoặc kép ( ) trong Criteria . đường kẻ

C. Đặt tham số trong dấu ngoặc kép “ ” trong Criteria . đường kẻ

D. Đặt tham số trong 2 dấu nháy đơn trong Criteria. đường kẻ

Câu hỏi 23. Khi một Truy vấn Cập nhật được mở trong Dạng xem Bảng dữ liệu

A. Không thêm được bản ghi nào vào bảng kết quả

B. Không sửa được giá trị các bản ghi trong bảng kết quả

C. Có thể thêm, sửa giá trị bản ghi trên bảng kết quả

D. Không thể thêm, sửa giá trị bản ghi trên bảng kết quả

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án – Phần 7

Câu Trả lời Câu Trả lời
Câu hỏi 1 MỘT câu 14 MỘT
câu 2 MỘT câu 15 DỄ
câu 3 MỘT câu 16 MỘT
câu 4 DI DỜI câu 17 MỘT
câu hỏi 5 DI DỜI câu 18 DỄ
câu 6 MỘT câu 19 DỄ
câu 7 MỘT câu 20 DỄ
câu 8 DỄ câu 21
câu 9 MỘT Câu hỏi 22 DỄ
câu hỏi 10 DI DỜI câu 23 MỘT
câu 11 MỘT câu 24 MỘT
câu 12 Câu hỏi 25 MỘT
câu 13

Hà Anh (Tổng hợp)

Bạn thấy bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7
Xem thêm bài viết hay:  Đề thi thử vật lý 2021 có đáp án mẫu số 5

Viết một bình luận