Đề thi thử Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2

Bạn đang xem: Đề thi thử Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2 tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa của Sở GD Bạc Liêu cụm thi số 3 Giá Rai – Đông Hải là đề thi hay, có tính phân hóa cao, giúp học sinh tự đánh giá và ôn tập tại nhà.

Tải về và làm thử ngay với đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 này:

(Tải đề thi thử môn Hóa 2022 có đáp án này về máy theo file đính kèm)

Đề thi thử môn Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2

mã 123

Cho khối lượng nguyên tử: H=1, C=12; N=14;O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32;Cl=35,5;K=39; Ca=40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu=64; Zn=65; Br=80,Ag=108 ; Bá=137

Câu 41: Tên gọi của este CH3COOCH3 là

A. etyl fomat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. etyl axetat.

Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Sucrozơ.

B. Fructozơ.

C. Tinh bột.

D. Glucozơ.

Câu 43: Số nguyên tử hiđro có trong một phân tử sacarozơ là

A. 11. 11.

B.22.

C.12.

D.10.

Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đồng (Cu) dẫn điện tốt nhất.

B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram (W).

C. Kim loại cứng nhất là crom (Cr).

D. Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất là liti (Li).

Câu 45: Hợp chất H2NCH2COOH có tên là

A. alanin

B. lysin

C. valin

D. glyxin

Câu 46: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Pôlisaccarit.

B. Chất đạm.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Tơ nilon-6,6.

Câu 47: Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. H2NCH2COOH.

B. CH3NH2.

C. C6H5NH2.

D. CH3COOH.

Câu 48: Hợp chất Fe2(SO4)3 có tên là

A. Sắt (II) sunfua.

B. Sắt (II) sunfat.

C. Sắt (III) sunfat.

D. Sắt (III) sunfua.

Câu 49: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns2np1

B.ns1

C.ns2

D. (n-1)dxnsi

Câu 50: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện?

A. Cu.

B.Na.

C.Mg.

ĐK

Câu 51: Nitơ có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. NH3.

B. NO2.

C. HNO3.

D. KHÔNG.

Câu 52: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A.Ca.

bk

C.Na.

D. Al.

Câu 53: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. Cr2O3

B. FeO

C.CrO3

D. Fe2O3

Câu 54: Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit?

A. HCl.

B.NaCl.

C. NaHCO3.

D. KOH.

Câu 55: Trong khẩu trang y tế có chứa chất X có khả năng ngăn bụi bẩn, khí độc, vi khuẩn, vi rút gây bệnh như vi rút corona. Chất X là

A. muối ăn.

B. than hoạt tính.

C. iốt.

D. hiđro peoxit.

Câu 56: Chất nào sau đây là hợp chất của ancol?

A. C2H5OH.

B. CH3COOH.

C. C2H6.

D. CH3CHO.

Câu 57: Thủy phân tripanmitin có công thức (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C17H33COONa.

B. CH3COONa.

C. C15H31COONa.

D. HCOONa.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.

B. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

C. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

D. Triolein phản ứng với nước brom.

Câu 59: Ngâm một thanh sắt vào cốc đựng 20 ml dung dịch CuSO4 1M, phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt ra thì khối lượng của thanh sắt sẽ là

A. giảm 0,16 gam.

B. tăng 0,16 gam.

C. giảm 1,12 gam.

D. tăng 0,12 gam.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho.

B. Giữa dung dịch glucozơ và fructozơ đều hoà tan được Cu(OH)2.

C. Xenlulozơ tham gia phản ứng thủy phân và phản ứng với axit nitric.

D. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

Câu 61: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa?

A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

C. Đốt sợi dây thép trong bình đựng khí Cl2.

D. Nhúng dây Mg vào dung dịch HCl.

Câu 62: Có bao nhiêu loại tơ nhân tạo trong các loại tơ: tơ visco, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ olon, tơ nilon – 66?

MỘT.1.

B 4.

C.3.

D.2.

Câu 63: Cho phương trình hóa học của phản ứng sau: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ion Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+.

B. Kim loại Cu là chất khử mạnh hơn kim loại Fe.

C. Kim loại Cu khử được ion Fe2+.

D. Ion Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu2+.

Câu 64: Khi nói về tetrapeptit X (Gly-Val-Gly-Val), phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có amino axit đầu N là valin và amino axit đầu C là glyxin.

B. X tham gia phản ứng trùng ngưng tạo dung dịch màu tím.

C. Thủy phân không hoàn toàn X thu được 3 loại đipeptit.

D. X chứa 4 liên kết peptit.

Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa.

B. Phân tử Gly-Ala có 1 nguyên tử nitơ.

C. Ở điều kiện thường glyxin là chất lỏng.

D. Phân tử axit glutamic có hai nguyên tử oxi.

Câu 66: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ 1g chất béo (hoặc dầu thực vật) và 2 – 2,5ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và dùng đũa thủy tinh khuấy liên tục, thỉnh thoảng thêm một ít nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Sau 8-10 phút, thêm 4-5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng vào, khuấy nhẹ rồi để hỗn hợp nguội.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:

– Kết thúc bước 1, thấy trong bát sứ xuất hiện dung dịch trong suốt.

– Kết thúc bước 2, dưới bát sứ xuất hiện chất rắn màu vàng kết tủa.

– Kết thúc bước 3, thấy có chất rắn màu trắng nhạt nổi trên bề mặt bát sứ.

– Kết thúc bước 3, thấy chất rắn kết tủa dưới bát sứ. Số phát biểu đúng là

MỘT.3.

B.2.

C.4.

D.1.

Câu 67: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Mg.

B. Ca

C. Al

D.Na

Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhôm là kim loại lưỡng tính.

B. Sắt là kim loại có tính khử trung bình.

C. Al(OH)3 là một bazơ.

D. CaSO4.H2O là thạch cao sống.

Câu 69: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) sau khi phản ứng kết thúc?

A. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.

B. Cho FeO vào dung dịch H2SO4 loãng.

C. Cho Fe vào dung dịch CuCl2.

D. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl dư.

Câu 70: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng vừa đủ dung dịch KOH đun nóng. Làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 2,88.

B. 2,94.

C. 2,46.

D. 3,36.

Câu 71: Một α-amino axit X (phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 9,00 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 11,64 gam muối. X là

A. glyxin.

B. valin.

C. alanin.

D. axit glutamic.

Câu 72: Hòa tan 1,2 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,05 mol H2. kim loại R là

A.Zn.

B.Ca.

C.Mg.

D. Fe.

Câu 73: Cho 3,2 gam hỗn hợp gồm C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, một thời gian sau thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đkc), thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.

B. 10,08.

C. 6,72.

D. 7,84.

Câu 74: Hòa tan 3,24 gam Al trong dung dịch NaOH thu được V ml khí H2 (dktc). Giá trị của V là

A.Năm 1344.

B.2688.

C.4032.

D.5376.

Câu 75: Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH dư.

(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.

(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được là

A.2.

B 4.

C.5.

D.3.

Câu 76: Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột được hình thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(b) Amino axit là hợp chất có cấu trúc ion lưỡng cực.

(c) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

(d) Tơ nitron giữ nhiệt tốt nên được dùng để may áo ấm.

(e) Đipeptit có phản ứng lợi tiểu. Số phát biểu đúng là

A. 3

B.2.

C.5.

mất 4

Câu 77: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b–c=4a). Hiđro hóa hoàn toàn m1 gam X cần dùng 6,72 lít H2 (dktc), thu được 39 gam chất Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là

A. 42,6.

B. 52,6.

C. 53,2.

D. 57,2.

Câu 78: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,04 mol X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,2M. 4M thì thu được dung dịch chứa m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 7,12.

B. 16,18.

C. 20,86.

D. 23,38.

Câu 79: Điện phân hỗn hợp gồm 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch X giảm 21,5. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thoát ra một khí NO duy nhất. giá trị của một là gì

A. 0,4

B. 0,2.

C. 0,6.

D. 0,5

Câu 80: Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng) tan hết trong nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M v{o dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 10,4.

B. 27,3.

C. 23,4

D. 54,6.

Đáp án đề thi môn Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2

Câu đa Câu đa Câu đa Câu đa
41 GỠ BỎ 51 DỄ DÀNG 61 GỠ BỎ 71 Một
42 52 Một 62 DỄ DÀNG 72
43 GỠ BỎ 53 63 Một 73 Một
44 Một 54 Một 64 GỠ BỎ 74
45 DỄ DÀNG 55 GỠ BỎ 65 Một 75 DỄ DÀNG
46 56 Một 66 DỄ DÀNG 76 DỄ DÀNG
47 GỠ BỎ 57 67 77 GỠ BỎ
48 58 Một 68 GỠ BỎ 78
49 GỠ BỎ 59 GỠ BỎ 69 Một 79 Một
50 Một 60 DỄ DÀNG 70 GỠ BỎ 80

-/-

Hi vọng với bộ đề thi mẫu tốt nghiệp môn Hóa 2022 được cập nhật mới nhất sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập thật tốt. Đừng quên xem thêm các đề thi thử môn Hóa 2022 của các tỉnh thành trên cả nước được cập nhật liên tục

Bạn thấy bài viết Đề thi thử Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi thử Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi thử Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề thi thử Hóa 2022 Sở GD&ĐT Bạc Liêu lần 2
Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi thảo luận trang 76 SGK Lịch sử 10

Viết một bình luận