Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2

Bạn đang xem: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2 tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Học Tốt tổng hợp và chia sẻ Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 có đáp án môn Giáo dục công dân do các thầy cô giáo bộ môn Công dân xây dựng, bám sát kiến ​​thức môn học, sát với cấu trúc câu hỏi của các đề thi trước. . Mời các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 sau đây.

Luyện thi

Câu 1: Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thi hành bằng A. quyền lực nhà nước.B. chính sách của nhà nước.C. chính sách của nhà nước.D. uy tín nhà nước.

Câu 2: Pháp luật mang bản chất xã hội vì A. đứng trên xã hội.B. bắt nguồn từ xã hội.C. tồn tại trong mọi xã hội.D. phản ánh lợi ích của giai cấp thống trị.

Câu 3: Thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo? Có thời hạn do pháp luật quy định.B. Không thời hạn C .Tùy thời điểm thích hợp để thực hiện.D. Tùy từng trường hợp.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền được phát triển cá nhân? A. Những công dân có năng khiếu được bồi dưỡng để phát triển năng khiếu.B. Công dân được học hành vô hạn.C. Mọi người đều có thể đi học ở bất kỳ trường nào.D. Mọi công dân đều được nuôi dưỡng để phát triển tài năng của mình.

Câu 5:

Những ai dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại? A. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. B. Tất cả các quan chức chính phủ. C. Tất cả các cơ quan chính phủ. D. Cơ quan tư pháp

Câu 6: Công dân có quyền có cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần để phát triển toàn diện, đó là nội dung quyền của công dân nào? Về đời sống vật chất.C. Quyền đảm bảo điều kiện .B. Quyền được phát triển.D Quyền được học tập.

Câu 7: Bà T không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc sở thì bà T có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Báo cáo với chính phủ.C. Nói chuyện với mọi người.D. Đăng trên facebook.

Câu 8: T thấy một nhóm thanh niên đang tiêm chích ma túy. Trong trường hợp này, T nói ai đúng. A. Thông báo cho bất kỳ người lớn nào.B. Nói với bố mẹ bạn.C. Thông báo cho bất kỳ cơ quan nào.

D. Báo công an.

Câu 9: Quyền tố cáo là quyền của A. mọi công dân, tổ chức.B. mọi công dân.C. mọi tổ chức.D. người có thẩm quyền.

Câu 10: Việc nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân? Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.B. Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân xã về sản xuất của xã mình.C .Quyên góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.D. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học.

Câu 11: Người nào sau đây có quyền tố cáo?A. Mọi công dân.B. Mọi cá nhân, tổ chức.C. Cơ quan chức năng.D. Cơ quan nhà nước.

Câu 12: Đối tượng nào sau đây không có quyền bầu cử? A. Những người đi làm ăn xa quê hương. B. Những người lính đóng quân trên đảo.C. Người đang chấp hành án phạt tù.D. Người đang bị kỷ luật.

Câu 13: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

A. phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bí mật. B. dân chủ, công bằng, văn minh. C. công khai, minh bạch. D. phổ biến, rộng rãi, chính xác.

Câu 14: Pháp luật quy định quyền học tập của công dân nhằm A. giáo dục, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của công dân.B. giáo dục và tuyển chọn nhân tài cho đất nước.C. đáp ứng nhu cầu học tập của công dân.D. tạo mọi điều kiện để mọi người được học.

Câu 15: Giáo dục công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo thể hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.B. Cơ hội học tập bình đẳng.C . Bình đẳng về thời gian học tậpD. Bình đẳng trong hoàn cảnh gia đình.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng về quyền được phát triển của công dân? A. Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

B. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. C. Công chúng có đời sống tinh thần đầy đủ, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. D. Trong mọi hoàn cảnh quần chúng phải được hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ.

Câu 17: Phát hiện người có lệnh truy nã. Trong trường hợp này tôi phải làm gì để đúng quy định của pháp luật.A. Im lặng B. Báo công an.C. Giúp người đó trốn thoát.D. Thông báo cho người lớn.

Câu 18: Phát hiện một cơ sở đánh bạc, D liền trình báo cơ quan công an. D đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội .B. Quyền tố cáo .C. Quyền tự do ngôn luận.D. Quyền khiếu nại.

Câu 19: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc A. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện.B. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do.C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.D. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ

Câu 20:

Công dân tham gia ý kiến ​​với nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiện A. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. quyền tham gia ban hành chính sách xã hội. C. quyền xây dựng bộ máy nhà nước. D. quyền tự do ngôn luận.

Câu 21: Trong phiên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, anh H đề nghị không bỏ sót một số người. Hành vi của anh H vi phạm nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử? A. Bỏ phiếu kín.B. Phổ thông.C. Trực tiếp. D. Bình đẳng.

Câu 22: Mỗi cử tri tự viết phiếu bầu, thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? A. Bình đẳng B. Sống chung. C. Tự giác.D. Tự do.

Câu 23: Nhà nước đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người là A. XHCNB. Chế độ nô lệ.C. TBCN.D. xã nguyên thủy.

Câu 24: Người từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?

A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 19 tuổi trở lên. C. Đủ 20 tuổi trở lên. D. Từ 21 tuổi trở lên.

Câu 25: Những người nào sau đây không có quyền bầu cử? A. Người bị tình nghi vi phạm pháp luật.B. Người đang chấp hành án phạt tù.C. Những người làm việc ở các đảo.D. Người dân đang bị kỷ luật.

Câu hỏi 26: Nếu không có điều kiện đi học chính quy thì công dân thực hiện quyền học tập thường xuyên và học tập suốt đời như thế nào? Học ở đâu bạn muốn.B. Học theo hứng thú.C. Đang học hệ tại chức.D. Học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 27: Công dân có quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật và khoa học, đó là nội dung của quyền nào sau đây của công dân? A. Quyền sáng tạo.B. Copyright.C. Quyền được phát triển.D. Tự do cá nhân.

Câu 28: Công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền bầu cử?

A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 19 tuổi trở lên. C. Đủ 20 tuổi trở lên. D. Từ 21 tuổi trở lên.

Câu 29: Nội dung nào sau đây là đúng với luật bầu cử? A. Cha mẹ yêu cầu con cái đã thành niên đi bầu cử. B. Không tự viết được phải nhờ người khác viết hộ phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu kín.C. Vận động bạn bè, người thân bầu cho một người.D. Mang lá phiếu của bạn về nhà, suy nghĩ về nó, sau đó quay lại điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu.

Câu 30: Sau khi tốt nghiệp, anh D đi làm công nhân. Ba năm sau, anh D đi học lại. Ông D đã thực hiện những quyền gì? A. Tự học.B. Học thường xuyên, học suốt đời.C. Học khi có thể.D. Tự thực hiện quyền học tập.

Câu 31: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện dưới hình thức nào sau đây? A. Tự ứng cử, ứng cử.

B. Đặt mình vào danh sách bất cứ nơi nào. C. Tự vận động theo sở thích. D. Thông báo ứng cử dân cư.

Câu 32: Bà M bị ban giám đốc công ty kỷ luật với hình thức “điều động làm công việc khác”. Không đồng ý với quyết định của ban giám đốc, chị M có thể làm gì dưới đây? A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem xét.B. Gửi khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn. C. Gửi đơn tố cáo lên cơ quan cấp trên .D. Gửi đơn khiếu nại lên giám đốc công ty.

Câu 33: Công dân nam trong độ tuổi nào sau đây được đăng ký nghĩa vụ quân sự? A. Đủ 17 tuổi trở lên.B. Đủ 18 tuổi trở lên.C. Đủ 19 tuổi trở lên.D. 20 tuổi trở lên.

Câu 34: Nhà nước ban hành và bảo đảm việc thi hành luật phòng chống ma tuý và pháp lệnh phòng chống ma tuý nhằm A. xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. B. phòng ngừa và trấn áp tội phạm.C. phát triển văn hóa xã hội của địa phương.

D. giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Câu 35: Pháp luật về bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào sau đây? Khai thác rừng trồng theo quy hoạch.B. Khai thác gỗ trái phép.C.Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng.D. Thu hoạch trái cây rừng.

Câu 36: Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo luật nghĩa vụ quân sự là

A. từ 17 đến 27 tuổi.B. 18 đến 25 tuổi.C. 17 đến 28 tuổi.D. từ 18 đến 27 tuổi.

Câu 37: Chức năng quan trọng nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là A. tổ chức, xây dựng.B. bạo lực và đàn áp.C. xây dựng và đàn áp.D. bạo lực và xây dựng.

Câu 38: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng phương tiện chủ yếu nào sau đây? A. Chính sách. B. Pháp luật.C. Giáo dục.D. Đường dẫn.

Câu 39: Nhân dân trong tổ dân phố họp bàn cách giữ gìn an ninh trật tự ở tổ dân phố. Giấy ủy quyền nào sau đây?

A. Quyền tham gia. B. Quyền kiểm tra, giám sát của UBND. C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. D. Tự do, dân chủ.

Câu 40: Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu nào sau đây? A. Tài sản riêng. B. Tư nhân.C. Sở hữu công và tư.D. Tài sản công cộng.

Câu trả lời

đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
Một GỠ BỎ GỠ BỎ Một Một GỠ BỎ Một GỠ BỎ GỠ BỎ
11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20
Một Một GỠ BỎ GỠ BỎ DỄ DÀNG GỠ BỎ GỠ BỎ Một
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Một GỠ BỎ GỠ BỎ DỄ DÀNG GỠ BỎ Một GỠ BỎ GỠ BỎ
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Một DỄ DÀNG Một Một GỠ BỎ DỄ DÀNG Một GỠ BỎ DỄ DÀNG

Lời giải chi tiết cho các câu vận dụng cao

Câu 7: Vì trong thực tế cuộc sống cũng có những trường hợp như vậy nhưng những nạn nhân như chị T không khiếu nại với ban giám hiệu mà lại phát ngôn bừa bãi như ra ngoài xã hội kể lể với mọi người, mọi chuyện. sử dụng các phương tiện khác để truyền bá. Câu 25: Các trường hợp còn lại cũng là vi phạm pháp luật hoặc có khả năng vi phạm pháp luật. Câu 37: Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiều chức năng khác nhau. Chức năng tổ chức và xây dựng là mục tiêu cuối cùng và các đầu cuối khác cuối cùng phục vụ mục đích này. Câu 38: Hiện nay, nhà nước ta quản lý xã hội bằng nhiều phương thức khác nhau. Trong đó quản lý bằng pháp luật là hiệu quả nhất.

Với nội dung chi tiết và đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2 trên đây, chắc hẳn các bạn đã có thêm kiến ​​thức và kỹ năng làm dạng câu hỏi mới cho kì thi thú vị này. Ngoài GDCD, Học Giỏi còn có bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 các môn khác để học sinh ôn tập toàn diện. Chúc bạn học tốt mỗi ngày.

Bạn thấy bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD số 2
Xem thêm bài viết hay:  Nghị luận về ý nghĩa của cuộc sống hòa bình

Viết một bình luận