Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018 tại thptnguyenchithanhag.edu.vn
STT Chuyên ngành Mã ngành Kỳ thi tuyển sinh TÔI.

Các khóa học đại học:

Đầu tiên giáo dục mầm non 7140201

1. Toán, Văn, Năng khiếu.

2 Giáo dục tiểu học 7140202

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, Địa;

3 Sư phạm Toán học 7140209

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

4 sư phạm sinh học 7140213

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Hóa học, Sinh học; 3. Toán, Sinh, GDCD;

5 Kế toán viên 7340301

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Anh;

6 Quản lý Lữ hành và Dịch vụ Lữ hành 7810103

1. Toán, Văn, Anh; 2. Văn, Sử, Địa; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD.

7 Vật lý – Môi trường 7440102

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Lý, GDCD;

số 8 Khoa học môi trường 7440301

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

9 Khoa học cây trồng 7620110

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

mười chăn nuôi thú y 7620105

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

11 kinh tế nông nghiệp 7620115

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Anh;

thứ mười hai Văn học – Truyền thông 7229030

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD.

13 Quản lý đất đai 7850103

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

14 quản lý văn hóa 7229042

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, GDCD;

15 Dịch vụ cộng đồng 7760101

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, GDCD;

II.

Các ngành đại học:

Đầu tiên Kế toán viên 6340301

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Văn, Anh;

2 Người quản lý 6340403

1. Toán, Lý, Tiếng Anh; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, Địa;

3 Khoa học cây trồng 6620109

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

4 Tiếng Anh 6220206

1. Toán, Lý, Tiếng Anh; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, Anh; 4. Văn, Địa, Anh.

5 quản lý văn hóa 6340436

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, GDCD;

6 Quản lý đất đai 6850102

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

7 Thư viện Khoa học 6320206

1. Toán, Lý, Tiếng Anh; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, Địa;

số 8 Giáo dục tiểu học 51140202

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, Địa;

9 giáo dục mầm non 51140201

1. Toán, Văn, Năng khiếu.

mười Giáo dục công dân 51140204

1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Ngữ văn, Lịch sử; 3. Toán, Văn, Anh; 4. Văn, Sử, GDCD.

11 Sư phạm Toán học 51140209

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

thứ mười hai sư phạm tin học 51140210

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Hóa học, Sinh học;

13 Sư phạm Vật lý 51140211

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Tiếng Anh; 3. Toán, Lý, GDCD;

14 Sư phạm Hóa học 51140212

1. Toán, Hóa học, Sinh học; 2. Toán địa lý hóa học;

15 sư phạm sinh học 51140213

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Hóa học, Sinh học; 3. Toán, Sinh, GDCD;

16 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 51140215

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Hóa học, Sinh học; 3. Toán, Sinh, GDCD;

17 Sư phạm ngôn ngữ học 51140217 1. Văn, Sử, Địa; 2. Toán, Văn, Anh; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Văn, Địa, GDCD. 18 Sư phạm Lịch sử 51140218 1. Toán, Văn, Anh; 2. Văn, Sử, Địa; 3. Văn, Sử, GDCD; 4. Toán, Sử, GDCD. 19 sư phạm địa lý 51140219

1. Toán, Lý, Hóa; 2. Văn, Sử, Địa; 3. Toán, Văn, Anh; 4. Văn, Địa, GDCD.

Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2018
Xem thêm bài viết hay:  Unit 4 lớp 10 Global Success Looking back

Viết một bình luận