Soạn lịch sử 7 bài 16 Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: Soạn lịch sử 7 bài 16 Chân trời sáng tạo tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Đọc phần hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn bài Lịch Sử 7 Chân trời sáng tạo Bài 16: Công cuộc dựng nước dưới thời Trần (1226 – 1400) giúp các em chuẩn bị kiến ​​thức kịp thời cho bài học trước khi đến lớp. Hoàn thiện nhất.

Soạn bài Lịch sử lớp 7 bài 16 Những chân trời sáng tạo

Tài liệu Giải bài tập Lịch sử 7 bài 16 Những chân trời sáng tạo chi tiết:

Bắt đầu bài học

Cuối thế kỷ XII, nhà Lý bắt đầu suy yếu. Nắm bắt thời cơ đó, họ Trần đã nhanh chóng nắm lấy vận nước, viết nên trang sử mới cho Đại Việt.

Từ cuối thế kỷ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu, phải dựa vào nhà Trần để duy trì quyền lực. Năm 1224, vua Lý Huệ Tông truyền ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. Dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng xuống ngôi truyền ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần bắt đầu.

1. Nhà Trần thành lập

Câu hỏi trang 65 SGK Sử và Địa 7 CTST

Nêu sự thành lập của nhà Trần. Theo em, Trần Thủ Độ có vai trò gì trong việc thành lập nhà Trần?

Câu trả lời:

* Sự thành lập nhà Trần:

– Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu.

Năm 1224, Lý Chiêu Hoàng lên ngôi hoàng đế.

– Dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, năm 1226, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.

* Vai trò của Trần Thủ Độ trong việc thành lập nhà Trần

Trần Thủ Độ đối với việc thành lập nhà Trần có vai trò then chốt, là người có công lớn, là người sáng lập ra nhà Trần, “Thái Tông (nhà Trần) được thiên hạ là nhờ công lao của nhà Trần”. .

2. Tình hình chính trị

Câu hỏi trang 66 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 CTST

Em hãy trình bày những nét chính về tình hình chính trị thời Trần.

Câu trả lời:

Những nét chính về tình hình chính trị thời Trần:

– Bộ máy nhà nước:

+ Vua đứng đầu, vua thường truyền ngôi sớm cho con, xưng là Thái thượng hoàng, cai quản đất nước.

+ Giúp việc cho vua là các quan văn võ do hoàng tộc nắm giữ.

+ Quý tộc, quan lại được phong thổ, bổng lộc nhưng thưởng phạt có quy định cụ thể.

+ Hệ thống chính quyền các cấp được tổ chức hoàn chỉnh hơn thời Lý

+ Cả nước chia thành 12 lộ. Đơn vị hành chính địa phương là xã.

– Pháp luật: Nhà nước ban hành Bộ luật hình sự quốc gia.

– Quân đội:

+ Gồm quân triều đình, quân các lộ, phủ, quân biên phòng và dân binh các làng xã.

+ Được xây dựng theo chủ trương “tinh binh bất đông”.

3. Tình hình kinh tế

Câu hỏi trang 67 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 CTST

– Tình hình kinh tế thời Trần có những nét gì nổi bật?

– Tìm những cụm từ trong văn bản 16.4 thể hiện sự phát triển kinh tế của Đại Việt dưới góc nhìn của một sứ thần nhà Nguyên.

Câu trả lời:

* Những nét chính về tình hình kinh tế thời Trần

– Nông nghiệp:

+ Thực hiện nhiều chính sách khôi phục và phát triển nông nghiệp (khai hoang, mở mang diện tích canh tác, đắp đê, đào sông, cắt cử quan lại trông coi việc nông nghiệp, thủy lợi…)

+ Ngoài cây lúa, người dân còn trồng nhiều loại cây khác như khoai, đậu, chè, cây ăn quả…

– Thủ công:

+ Nhiều làng nghề chuyên nghiệp ra đời

+ Thăng Long là trung tâm sản xuất và thương mại lớn nhất cả nước với 61 phường sản xuất đa dạng ngành nghề.

– Quảng cáo:

+ Tiền được sử dụng rộng rãi, buôn bán phát triển

+ Thương thuyền nước ngoài thường đến buôn bán ở các cảng: Vân Đồn, Hội Thống, Hội Triều…

+ Gốm sứ trở thành mặt hàng xuất khẩu của Đại Việt.

* Các cụm từ trong văn bản 16.4 thể hiện sự phát triển kinh tế của Đại Việt dưới góc nhìn của các sứ thần nhà Nguyên: “thịnh vượng”, “năm chín lúa chín lần”, “các làng hai tháng họp chợ, trăm hàng hóa tụ về”.

4. Hoàn cảnh xã hội

Câu hỏi trang 68 SGK Sử và Địa 7 CTST

– Dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho biết thời Trần có những tầng lớp nào?

– Đọc văn bản 16.7 và cho biết: Theo Hưng Đạo Vương, những yếu tố nào sẽ giúp triều đình tạo nên sự ổn định và bền vững của một xã hội?

Câu trả lời:

– Xã hội thời Trần có các tầng lớp:

+ Quý tộc, quan lại.

+ Địa chủ

+ Nông dân

+ Nô lệ

– Theo Hưng Đạo Vương, những yếu tố giúp triều đình tạo nên sự ổn định và bền vững của một xã hội là:

+ Quân đội trung thành với đất nước

+ Đất nước lấy “sức dân” làm cốt

(Kiên nhẫn ở đây có nghĩa là đòi hỏi chính quyền phải phát huy sức dân, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân)

5. Tình hình văn hóa

Câu hỏi trang 68 SGK Sử và Địa 7 CTST

Nêu những thành tựu chính của văn hóa thời Trần.

Câu trả lời:

Những thành tựu văn hóa chủ yếu của thời Trần:

* Về tư tưởng – tôn giáo:

– Thờ thần còn phổ biến trong nhân dân

– Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo đều được coi trọng, tầng lớp nho sĩ đỗ đạt được triều đình kính trọng.

– Đặc biệt giai đoạn này đánh dấu sự ra đời của Phật giáo dân tộc với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Trần Nhân Tông sáng lập.

– Chùa Vĩnh Nghiêm trở thành trung tâm đào tạo tăng ni lớn nhất thời Trần

* Về giáo dục và khoa học công nghệ:

– Giáo dục:

+ Năm 1253, Quốc Tử Giám được mở rộng cho con em thường dân vào học.

+ Trường tư thục cũng được mở ở nhiều làng xã.

– Công nghệ:

+ Về sử học, Lê Văn Hưu biên soạn Đại Việt sử ký – bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt

+ Về nhà quân sự nổi tiếng có lược sử sách quân sự của Trần Quốc Tuấn

Về y học, Thiền sư Tuệ Tĩnh là người đầu tiên xây dựng nền y học cổ truyền của dân tộc Việt Nam

+ Thiên văn với Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán

* Về văn học nghệ thuật:

– Văn học: Nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu…

– Mỹ thuật:

+ Các công trình kiến ​​trúc tôn giáo được xây dựng khá nhiều như: tháp Phổ Minh, tháp Bình Sơn, chùa Thái Lạc…

+ Các tác phẩm điêu khắc đá, chạm khắc gỗ được coi là kiệt tác của nghệ thuật dân tộc.

+ Hát chèo, múa rối nước thịnh hành, nhiều loại nhạc cụ như trống cơm, sáo, tiêu, đàn tranh thịnh hành vào thời kỳ này.

Thực hành – vận dụng

Câu 1 trang 70 SGK Lịch sử và Địa lý 7 CTST: Nêu những biểu hiện của sự củng cố chế độ phong kiến ​​tập quyền dưới thời Trần.

Câu trả lời:

Những biểu hiện của việc củng cố chế độ phong kiến ​​tập quyền dưới thời Trần:

– Đứng đầu nhà nước là vua, nhưng vua thường truyền ngôi sớm cho con, xưng là Thái thượng hoàng, cai quản đất nước (thực hiện chế độ Thái thượng hoàng).

– Giúp việc cho vua là các quan, văn võ do người trong hoàng tộc nắm giữ.

– Quý tộc, quan lại được phong tước, bổng lộc nhưng thưởng phạt có quy định cụ thể.

– Hệ thống chính quyền các cấp được tổ chức hoàn chỉnh hơn thời Lý.

– Cả nước chia thành 12 lộ

– Đơn vị hành chính ở các địa phương phổ biến là xã

– Ban hành Bộ Quốc triều hình sự, các cơ quan pháp luật được kiện toàn và hoàn thiện.

– Quân đội gồm có quân triều đình, quân các lộ, quân phủ, quân biên giới và dân quân.

Câu 2 trang 70 SGK Lịch sử và Địa lý 7 CTST: Lập bảng tóm tắt những thành tựu văn hóa tiêu biểu thời Trần theo mẫu dưới đây:

Cánh đồng tóm tắt nội dung danh nhân tiêu biểu
Hệ tư tưởng, tôn giáo ? ?
Giáo dục, khoa học ? ?
Văn học và nghệ thuật ? ?

Câu trả lời:

Cánh đồng tóm tắt nội dung danh nhân tiêu biểu
Hệ tư tưởng, tôn giáo

– Tín ngưỡng thờ thần phổ biến trong nhân dân

– Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đều được coi trọng

– Sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Trần Nhân Tông sáng lập

Trần Nhân Tông

Giáo dục, khoa học – Năm 1253, Quốc Tử Giám được mở rộng cho con em thường dân vào học. Trường tư thục cũng được mở ở nhiều làng.- Về sử học: Đại Việt sử ký toàn thư – bộ quốc sử đầu tiên của nước Đại Việt – Về quân sự: Bản tổng kết quân đội của Trần Quốc Tuấn – Y học, thiên văn đạt nhiều thành tựu. thành tựu

Lê Văn Hưu, Trần Quốc Tuấn, Thiền sư Tuệ Tĩnh, Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán,…

Văn học và nghệ thuật

– Nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời: Hịch tướng sĩ, Phú sông Bạch Đằng, Tống gia hoàn kinh sư, Thiên trường văn võ…

– Nhiều công trình tôn giáo được xây dựng

– Điêu khắc có nhiều kiệt tác nghệ thuật

– Hát chèo dân gian, múa rối nước

Trần Hưng Đạo, Trương Hán Siêu, Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông

Câu 3 trang 70 SGK Sử – Địa 7 CTST:

Tìm hiểu ở địa phương em, qua sách báo, mạng internet, viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ giới thiệu về một di tích lịch sử liên quan đến công cuộc dựng nước và giữ nước, giành độc lập của dân tộc. triều Trần.

Câu trả lời:

Giới thiệu Khu di tích lịch sử Nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh.

Khu di tích lịch sử nhà Trần thuộc các xã An Sinh, Tràng An, Bình Khê, Thụy An thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, là quê hương hay còn gọi là thánh địa của nhà Trần. Đặc biệt, việc kết hợp du lịch văn hóa tâm linh thời Trần tại Đông Triều với khu di tích danh thắng Yên Tử, nơi vua Trần Nhân Tông đã về đây tu hành sau khi nhường ngôi cho con, đã xây dựng nơi đây như một kinh thành trung thành. trung tâm Phật giáo của nước ta dưới thời Trần và xây dựng Thiền phái Trúc Lâm.

Ngoài giá trị về kiến ​​trúc, Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học như: bia, chân tảng đá, gạch, ngói trang trí, gốm các loại, tháp đá, tượng voi, ngựa… Ngoài ra, khu di tích còn là nơi lưu giữ, duy trì nhiều nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc gắn liền với lịch sử của vùng đất. , tiêu biểu là lễ hội đền An Sinh, lễ hội chùa Quỳnh Lâm và chùa Ngọc Thanh – quán…

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn văn 7 bài 16 Những chân trời sáng tạo: Dựng nước thời Trần (1226 – 1400) do Read Docs biên soạn và tổng hợp. Có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình soạn bài trước khi đến lớp.

Bạn thấy bài viết Soạn lịch sử 7 bài 16 Chân trời sáng tạo có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn lịch sử 7 bài 16 Chân trời sáng tạo bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn lịch sử 7 bài 16 Chân trời sáng tạo của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Soạn lịch sử 7 bài 16 Chân trời sáng tạo
Xem thêm bài viết hay:  Tập đọc bài thơ Bầm ơi - SGK Tiếng Việt 5

Viết một bình luận