Soạn lịch sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem: Soạn lịch sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Đọc phần Hướng dẫn trả lời câu hỏi Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) nhằm giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp đầy đủ nhất.

Soạn bài Lịch sử lớp 7 bài 19 Những chân trời sáng tạo

Tài liệu Giải bài tập Lịch sử 7 bài 19 Những chân trời sáng tạo chi tiết:

Bắt đầu bài học

Tôi ở đây:

Núi Lam Sơn khơi nghĩa

Nơi hoang dã để trú ẩn

Hãy nghĩ về kẻ thù lớn, đội trời chung

Hận thù không thề chung sống

Những câu thơ trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi đưa ta đến với núi rừng Lam Sơn hiểm trở, phía Tây tỉnh Thanh Hóa ngày nay, bắt đầu hành trình tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hào hùng. dân tộc ở thế kỷ XV.

1. Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn

Câu 1 trang 82 SGK Sử và Địa 7 CTST

Vì sao anh hùng hào kiệt khắp nơi tề tựu về Lam Sơn? Mục đích của họ là gì? Đọc thêm tài liệu 19.2 để biết câu trả lời của bạn.

Câu trả lời:

Anh hùng khắp nơi tìm về Lam Sơn hội tụ dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Lê Lợi vì:

– Sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh thiết lập bộ máy cai trị và đàn áp các cuộc khởi nghĩa của ta. Lê Lợi, một thủ lĩnh của vùng Lam Sơn, đã tích trữ lương thảo và vũ khí, chờ cơ hội nổi dậy và bí mật tập hợp những người cùng chí hướng. Nhiều anh hùng hào kiệt hội quân ở Lam Sơn.

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, không khuất phục ách nô lệ

– Lê Lợi là người yêu nước, giàu lòng nhân nghĩa, có chí…

Mục đích của họ là “một lòng cứu nước, chung sức một lòng, giữ nước để yên dân sống”, nổi dậy đánh quân Minh, giành lại độc lập cho nước nhà.

Câu 2 trang 82 SGK Sử, Địa 7 CTST

Trình bày những khó khăn của khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm đầu khởi nghĩa.

Câu trả lời:

Những khó khăn của khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm đầu khởi nghĩa:

– Bị tổn thất nặng nề. Lê Lợi ba lần phải rút quân về núi Chí Linh (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

– Có thời điểm nghĩa quân chỉ còn 100 người

– Giữa năm 1418, quân Minh bao vây, tình thế nguy ngập, Lê Lai cải trang thành Lê Lợi dụ giặc, hi sinh cứu chủ khỏi bị truy lùng, giải vây cho cuộc khởi nghĩa.

– Nghĩa quân phải cầu hòa với quân Minh.

Câu 3 trang 82 SGK Sử và Địa 7 CTST

Khai thác văn bản 19.3 và giải thích vì sao Nguyễn Chích đề ra kế sách dời địa bàn hoạt động chính của nghĩa quân vào Nghệ An? Kế hoạch đó hoạt động như thế nào?

Tài liệu 19.3 trang 83 sgk Lịch sử 7 Những chân trời sáng tạo

Câu trả lời:

* Nguyễn Chích đề ra kế sách dời địa bàn hoạt động chính của nghĩa quân về Nghệ An vì:

Nghệ An là nơi hiểm trở, đất rộng, người đông…

– Lấy Nghệ An làm nơi dừng chân, dựa vào sức người, của của để đánh Đông Đô có thể thu phục, bình yên thiên hạ.

* Kế hoạch đó đã dẫn đến:

– Trong vòng 10 tháng, nghĩa quân đã giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.

Câu 4 trang 83 SGK Sử và Địa 7 CTST

Dựa vào lược đồ 19.4, 19.5 và thông tin trong bài, em hãy tóm tắt diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Hình 19.4 Đồ thị đấu Good Dynamic - Chúc Đồng

Hình 19.5 Sơ đồ trận Chi Lăng - Xương Giang

Câu trả lời:

* Diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động:

– Tháng 11/1426, Vương Thông dẫn viện binh về Đông Quan, mở cuộc tấn công vào Cao Bộ (Chương Mỹ, Hà Nội), nơi đóng quân chủ lực của Lam Sơn.

– Nghĩa quân bố trí mai phục ở Tốt Động, Chúc Động.

– Quân Minh sa vào vòng chiến, bị phục kích, tổn thất nặng nề.

– Quân khởi nghĩa giành thắng lợi, vây thành Đông Quan, giải phóng nhiều phủ, huyện.

* Diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang

– Tháng 10/1427, vua Minh sai Liễu Thăng, Mộc Thạnh dẫn 15 vạn quân chia làm 2 hướng vào nước ta cầu viện Vương Thông.

– Tại Chi Lăng, quân Minh lọt vào ổ phục kích của nghĩa quân.

Liễu Thăng bị chém đầu.

– Quân còn lại rút về Xương Giang, cũng bị đuổi đánh tiêu diệt.

– Nghe tin Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạnh vội vàng rút quân về nước.

2. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Câu hỏi trang 85 SGK Lịch Sử và Địa Lí 7 CTST

– Giải thích nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

– Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu trả lời:

* Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất, cùng các tướng lĩnh, binh lính hăng hái tham gia, ủng hộ khởi nghĩa.

– Chiến lược, sách lược đúng đắn của các thủ lĩnh nghĩa quân như Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã biết dựa vào nhân dân, đưa cuộc khởi nghĩa phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

* Ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn:

– Lật đổ ách thống trị tàn bạo của nhà Minh.

– Mở ra thời kỳ phát triển mới của quốc gia Đại Việt – thời Lê sơ.

Thực hành – vận dụng

Câu 1 trang 85 SGK Lịch sử và Địa lý 7 CTST: Hãy xác định thời gian và ý nghĩa của các sự kiện tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn theo bảng sau:

Sự kiện Thời gian Nghĩa
Hội thề Lũng Nhai ? ?
Giải phóng Nghệ An ? ?
Chiến thắng tốt – Chúc mừng ? ?
Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang ? ?
Lễ hội thề Đông Quan ? ?

Câu trả lời:

Sự kiện Thời gian Nghĩa
Hội thề Lũng Nhai 1416 Mở đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Giải phóng Nghệ An 1424 Giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân, làm bàn đạp tiến công Đông Đô.
Chiến thắng tốt – Chúc mừng 11/1426 Làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch, giải phóng nhiều châu, huyện
Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang 10/1427 Đập tan kế hoạch cứu Đông Quan của quân Minh, đồng thời khiến quân Minh đầu hàng rút về nước.
Lễ hội thề Đông Quan 12/10/1427 Chấm dứt chiến tranh giữa quân Minh và nghĩa quân Lam Sơn.

Câu 2 trang 85 SGK Sử – Địa 7 CTST:

Kể tên các anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sưu tầm tài liệu và viết một đoạn văn ngắn về người anh hùng mà em ấn tượng nhất.

Câu trả lời:

Các anh hùng trong khởi nghĩa Lam Sơn: Lê Lai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu, Lê Thạch, Lê Lý, Lê Thận, Trịnh Khả, Lê Sát, Phạm Lãi, Lê Lăng, Lê Ngân….

Đoạn văn kể về một anh hùng mà em thấy ấn tượng nhất:

* Lê Sát

Lê Sát quê ở làng Bí Ngự (Lam Sơn), là người có trí tuệ lớn. Ông theo vua (Lê) Thái Tổ khởi binh, trải qua bao gian khổ nguy hiểm, lập nhiều công trạng. Lê Sát là một trong những người đầu tiên hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ Minh do Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo. Nhờ võ nghệ cao cường, dũng cảm và giàu mưu lược nên ngay từ buổi đầu, Lê Sát đã được Lê Lợi tin tưởng giao cho chỉ huy một đạo nghĩa sĩ của Lam Sơn. Cuộc đời của Lê Sát là cuộc đời của một võ tướng hết lòng vì nước cứu dân và tuyệt đối trung thành với Lê Lợi. ông đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại đầu thế kỷ XV.

* Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380 – 1442), hiệu là Ức Trai, con trai Nguyễn Phi Khanh, quê gốc ở xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau dời về làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, cha con Hồ Quý Li bị bắt, Nguyễn Phi Khanh cũng bị bắt. Nguyễn Trãi định theo cha để tỏ lòng trung với nước và lòng hiếu thảo, nhưng Nguyễn Phi Khanh lại khuyên con trở về tìm cách rửa nhục báo thù cho cha. Sau đó, Nguyễn Trãi tìm mọi cách giúp Lê Lợi khởi nghĩa. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, Nguyễn Trãi đã trở thành người bày mưu cho Lê Lợi, thay Lê Lợi đi giao dịch, trở thành quân sư tài ba. Năm 1427, cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Trãi thay Lê Lợi viết “Bình Ngô Đại Cáo”. Lê Lợi lên ngôi, Nguyễn Trãi giữ trọng trách trị nước. Nhiều năm sau, ông giúp Lê Lợi trị vì đất nước. Nhưng dần dần, triều đình bắt đầu chia bè phái, gièm pha, mất lòng tin lẫn nhau, nhất là một số công bộc bị hãm hại. Năm 1442, Nguyễn Trãi bị oan ở Lệ Chi Viên và bị khép tội giết vua. Cuộc đời Nguyễn Trãi gắn liền với những biến động của lịch sử dân tộc. Ông là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, nhân vật tài ba số một trong lịch sử Việt Nam thời đại phong kiến. Nguyễn Trãi vừa là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao, vừa là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc. Năm 1962, cả nước ta kỷ niệm 520 năm ngày mất của Nguyễn Trãi. Năm 1980, Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông. Nguyễn Trãi là người Việt Nam đầu tiên được đưa vào danh sách danh nhân thế giới.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung của phần Soạn sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) do Read Docs biên soạn và tổng hợp. Có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình soạn bài trước khi đến lớp.

Bạn thấy bài viết Soạn lịch sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn lịch sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Soạn lịch sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Soạn lịch sử 7 bài 19 Chân trời sáng tạo
Xem thêm bài viết hay:  Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 65 sgk

Viết một bình luận