Tên các loài hoa bằng tiếng anh

Hoa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trong văn hóa Việt Nam, hoa luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tình yêu và cuộc sống. Vậy là bạn đã biết tên tiếng Anh của nhiều loài hoa quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày rồi. Hãy cùng ThuThuatPhanMem tìm hiểu tên các loài hoa bằng tiếng Anh qua bài viết dưới đây.

 1. Hoa hồng /rəʊz/: Hoa hồng
 2. Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: hoa thược dược
 3. Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: Hoa cẩm chướng
 4. Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: tú cầu
 5. Hoa oải hương /ˈlæv.ɪn.dər/: Hoa oải hương
 6. Hoa hồng leo /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: Hoa tường vi
 7. Hướng dương /ˈsʌnˌflaʊər/: Hướng dương
 8. Daffodil /ˈdæf.ə.dɪl/: Hoa thuỷ tiên vàng
 9. Narcissus /nɑːˈsɪs.əs/: Hoa thuỷ tiên vàng
 10. Peony /ˈpiː.ə.ni/: Hoa mẫu đơn

hoa mẫu đơn hoa mẫu đơn

 1. Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: Hoa dâm bụt
 2. Orchid /ˈɔː.kɪd/: Hoa phong lan
 3. Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: Tầm xuân
 4. Lily /ˈlɪl.i/: Hoa huệ
 5. Tulip /ˈtʃuː.lɪp/: Hoa tulip, Tulip kim cương
 6. Violet /ˈvaɪə.lət/: Hoa violet, chỉ loài hoa màu tím
 7. Pansy /ˈpæn.zi/: Hoa bươm bướm
 8. Forget-me-not /fəˈɡet.mi.nɒt/: Cây lưu ly
 9. Iris /ˈaɪ.rɪs/: Hoa diên vĩ
 10. Hoa nhài /ˈdʒæz.mɪn/: Hoa nhài

hoa nhài hoa nhài

 1. Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 2. Water lily /ˈwɔː.tə ˌlɪl.i/: Hoa súng
 3. Hoa oải hương /ˈlæv.ɪn.dər/: Hoa oải hương
 4. Gladiolus /ˌɡlæd.iˈəʊ.ləs/: hoa lay ơn
 5. Michelia: Ylang-ylang
 6. Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: Hoa mộc lan
 7. Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: lan lục bình
 8. Daisy /ˈdeɪ.zi/: Cúc dại
 9. Chrysanthemum /krɪˈsænθ.ə.məm/: Hoa cúc lớn
 10. Cyclamen /ˈsɪk.lə.mən/: hoa anh thảo

hoa anh thảo

 1. Plumeria: hoa cúc
 2. Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 3. Poppy /ˈpɒp.i/: Hoa anh túc
 4. Pansy /ˈpænzi/: hoa pansy, hoa bươm bướm
 5. Camellia /kəˈmiː.li.ə/: Trà hoa hồng
 6. Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: Cúc vạn thọ
 7. Lily of the Valley /ˌlɪl.i əv ðə ˈvæl.i/: Hoa huệ của thung lũng
 8. Mimosa /mɪˈmoʊsə/: hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 9. Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə/: Hoa đồng tiền
 10. Peach Blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: Hoa đào
Xem thêm bài viết hay:  Trả lời câu hỏi bài 3 trang 23 SGK địa lý 9

Hoa đào Hoa đào

 1. Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: Hoa phượng
 2. Coral Vine: Hoa Tigon
 3. Daffodil /ˈdæfədɪl/: Hoa thuỷ tiên vàng
 4. Gỗ thông: Hoa sữa
 5. Hoa xương rồng /ˈkæk.təs ‘flaʊər/: Cây xương rồng
 6. Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: mào hoa
 7. Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: Hoa huệ
 8. Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 9. Găng tay cáo /ˈfɒksɡlʌv/: Găng tay cáo
 10. Apricot Blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: Hoa mai

Hoa mai Hoa mai

 1. Honeysuckle /ˈhʌnisʌkl/: Cây kim ngân hoa
 2. Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 3. Moss rose /mɔːs roʊz/: Hoa mười giờ
 4. Arum lily /’eərəmˈlɪl.i/: Hoa loa kèn
 5. Epihyllum: Hoa mộc qua
 6. Lagerstroemia: Loài hoa bằng lăng
 7. lan hồ điệp: Phalaenopsis Orchid
 8. Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: Trạng nguyên
 9. Sword Orchid /sɔːd .kɪd/: Phong lan
 10. Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: hoa giấy

hoa giấy hoa giấy

 1. Fragipane: Hoa sứ
 2. Thea amplexicaulis: Hoa thu hải đường
 3. Ageratum conyzoides: Hoa ngũ sắc
 4. hoa nhài: hoa nhài
 5. Chấm trắng: Hoa mai

Trên đây là tên một số loài hoa thông dụng bằng tiếng Anh. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ biết thêm tên gọi của nhiều loài hoa trong tiếng Anh và có thể áp dụng vào thực tế. Chúc các bạn học tốt.

Bạn thấy bài viết Tên các loài hoa bằng tiếng anh có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tên các loài hoa bằng tiếng anh bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn: Tên các loài hoa bằng tiếng anh của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận